'Bourgeon'

‘Bourgeon’

'Orage' thumbnail

‘Orage’

'Souche' 1989

‘Souche’ 1989

'Introspection' 1989

‘Introspection’ 1989

'Germination' 1986

‘Germination’ 1986

'Germination' 1985

‘Germination’ 1985